Lista aktualności Lista aktualności

Nowe punkty na turystycznej mapie Sądecczyzny

Paweł Szczygieł, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wraz z Wojciechem Kurzeją, Nadleśniczym Nadleśnictwa Nawojowa, na zaproszenie Wójta Gminy Łabowa - Pani Marty Słaby, 8 grudnia we wsi Łosie wzięli udział w otwarciu kolejnych już w regionie obiektów turystycznych.

W uroczystości wzięli udział także: Małgorzata Mordarska-Duda, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - Regionalny Konserwator Przyrody, Marek Kroczek, Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz mieszkańcy miejscowości Łosie, a sam obiekt został poświęcony przez ks. proboszcza parafii Nowa Wieś, Wojciecha Ochalika

            Wszystko stało się możliwe dzięki współpracy nawiązanej pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Gminą Łabowa i Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Nawojowa, w wyniku czego powstał kolejny punkt, o którym pamiętać powinien każdy odwiedzający Beskid Sądecki. Wiata wyposażona w palenisko i zapas drewna pozwoli zregenerować siły nawet podczas wędrówek w chłodniejszych porach roku, a sąsiedztwo specjalnie przygotowanej i oznakowanej krótkiej ścieżki edukacyjnej to doskonała okazja, by zapoznać się z ciekawostkami na temat życia toczącego się w lesie i wokół niego oraz różnorodnych funkcji jakie ten las pełni. Dodatkowo, z inicjatywy i środków Gminy Łabowa, wyremontowano budynek, który posłuży mieszkańcom wsi Łosie jako miejsce spotkań i centrum aktywizujące lokalną społeczność, m.in. poprzez działalność Koła Gospodyń Wiejskich.

Rosnąca popularność pieszej, górskiej turystyki, pociąga za sobą konieczność stałej rozbudowy infrastruktury. Ogólnodostępne wiaty, ścieżki, wieże widokowe czy miejsca do biwakowania pozwalają każdemu bez wyjątku na pełne doświadczanie przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych walorów wyjątkowego regionu jakim jest Sądecczyzna. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich miesięcy była to już kolejna taka inwestycja w regionie. Pod koniec października tego roku Nadleśnictwo Nawojowa informowało o udostępnieniu podobnego obiektu w Uhryniu, gdzie cztery zadaszone ławostoły oraz przestronna wiata stworzyły atrakcyjne miejsce do biwakowania, w którym każdy odwiedzający może odpocząć oraz skorzystać z możliwości rozpalenia grilla.