Lista aktualności Lista aktualności

Nabór absolwentów szkół leśnych na staż

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ŚREDNICH I WYŻSZYCH SZKÓŁ LEŚNYCH – KANDYDATÓW NA STAŻ W PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W RDLP W KRAKOWIE NA ROK 2016/2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie działając w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak: GK-1103-20/12 ogłasza nabór absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych) na staż w podległych jednostkach organizacyjnych.

Szczegóły w załączniku