Lista aktualności Lista aktualności

Marek Świderski Zastępcą Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

15 października 2018 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Jan Kosiorowski, w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana dr. inż. Andrzeja Koniecznego, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Pana Marka Świderskiego.

Marek Świderski jest absolwentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie  (1989). Ukończył także podyplomowe studia: „Genetyka i selekcja drzew leśnych” na UR w Krakowie, „Prawo zamówień publicznych” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz „Ekologiczne podstawy gospodarki łowieckiej
i ochrona gatunkowa dzikich zwierząt w Polsce” na Akademii Pedagogicznej
w Krakowie.

Wiele lat związany z Nadleśnictwem Niepołomice, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Był stażystą, podleśniczym, leśniczym leśnictwa Sitowiec oraz nadleśniczym.

Od 2012 roku pracował w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności. Przez ostatnie trzy lata był naczelnikiem tego Wydziału.

W wolnym czasie uprawia turystykę rowerową, lubi czytać książki.

Pan Tadeusz Dragon, dotychczasowy Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej został z tym dniem powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.