Lista aktualności Lista aktualności

Laureaci X Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie wraz ze współorganizatorami konkursu - 16. Nadleśnictwami i Małopolskim Kuratorium Oświaty pragnie ogłosić wyniki X edycji Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

Temat konkursu brzmiał: „Las Strażnik Niepodległej”.

Prace oceniane były w pięciu kategoriach: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Dorośli, a także w kategorii Pracownicy jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Komisja oceniająca zdjęcia przyznała również dodatkowe nagrody.

Pierwszy etap Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje” miał miejsce
w Nadleśnictwach, po jego rozstrzygnięciu do II etapu konkursu do biura RDLP w Krakowie wpłynęło 79 prac z 13 Nadleśnictw – pretendowały one do nagród w czterech kategoriach. Prace w kategorii Pracownicy jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wpłynęły na adres biura RDLP w Krakowie.

Obrady Regionalnej Komisji Konkursowej, w której zasiadali przedstawiciele organizatorów konkursu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz profesjonalny fotograf, fotoreporter prasowy Pan Grzegorz Kozakiewicz zaowocowały przyznaniem 19 nagród.

Ilustracja tematu była różnorodna, a do prac dołączano interesujące opisy odnoszące się do historii Rzeczypospolitej, które pokazują zainteresowanie uczestników nie tylko fotografią ale również losami Polski i ich małych ojczyzn.

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach trafiły do:

 • Adama Burkiewicza ze Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu;
 • Hanny Smalcerz ze Szkoły Podstawowej w Jankowicach;
 • Łukasza Kaszałowicza z Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach;
 • Lucyny Kozub z Tylmanowej oraz Mateusza Glisty z Nadleśnictwa Gorlice

Nagrody dodatkowe:

 • Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty trafiła do Michała Banacha ze Szkoły Podstawowej w Szczyrzycu,
 • Dodatkowa Nagroda Dyrektora RDLP w Krakowie do Adama Burkiewicza ze Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyróżnił dwóch uczestników konkursu:

 • Emilię Pasich z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu,
 • Jana Sołtysika z Okleśnej.

 

Gala finałowa X MKF „Leśne Inspiracje” odbędzie się:

21 marca 2019 r., o godz.: 11:00

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, przy ul. Rajskiej 1.

 

Organizatorzy Konkursu zapraszają wszystkich laureatów, uczestników i sympatyków konkursu oraz gości na uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej pt. „Las strażnik Niepodległej”.

Na wystawie zaprezentowane zostaną nie tylko nagrodzone prace, ale również inne wybrane przez Regionalną Komisję Konkursową.

 

 

Lista laureatów X MKF „Leśne Inspiracje” 2018

 

Kategoria - Szkoły Podstawowe:

 1. Adam Burkiewicz – Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu

Tytuł zdjęcia: „Brzezinowe pole”

 1. Aleksandra Hachlica – Szkoła Podstawowa w Lusinie

Tytuł zdjęcia: „Mogiła we włosańskim lesie”

 1. Emilia Pasich – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wolbromiu

Tytuł zdjęcia: „Cnota żołnierska I”

 

Kategoria - Gimnazja:

 1. Hanna Smalcerz – Szkoła Podstawowa w Jankowicach

Tytuł zdjęcia: „Leśny azyl”

 1. Wiktoria Łach – Szkoła Podstawowa w Domosławicach

Tytuł zdjęcia: „W ramionach drzew”

 1. Katarzyna Niedźwiedź – Szkoła Podstawa w Skawie

Tytuł zdjęcia: „Policzony trud i znój”

Kategoria - Szkoły Ponadgimnazjalne:

 1. Łukasz Kaszałowicz – Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach

Tytuł zdjęcia: „Strażnicy pokoju”

 1. Aleksandra Działek – Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie

Tytuł zdjęcia: „Droga do Niepodległości”

 1. Gloria Marmól – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

Tytuł zdjęcia: „Ukochać historię, której strzegą krzyż i las”

Kategoria - Dorośli:

 1. Lucyna Kozub – Tylmanowa

Tytuł zdjęcia: „Trzech świadków historii”

 1. Jan Sołtysik – Okleśna

Tytuł zdjęcia: „Rozbiory”

 1. Klaudia Twardosz – Kobielnik

Tytuł zdjęcia: „Las niemy świadek historii II”

Kategoria - Pracownicy Jednostek Organizacyjnych RDLP w Krakowie:

 1. Mateusz Glista –Nadleśnictwo Gorlice

Tytuł zdjęcie: „Las krzyży”

 1. Robert Michałowski –  Nadleśnictwo Miechów

Tytuł zdjęcia: „Wojenna Golgota”

 1. Wiesław Plata – Nadleśnictwo Łosie

Tytuł zdjęcia: „W ramionach beskidzkich lasów”

Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty:

Michał Banach –  Szkoła Podstawowa w Szczyrzycu

Tytuł zdjęcia: „Pomnik poświęcony ofiarom pacyfikacji Wadzynia”

 

Nagroda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie:

Emilia Pasich – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu

Tytuł zdjęcia: „Cnota żołnierska III”

Jan Sołtysik – Okleśna

Tytuł zdjęcia: „Rozbiory”

 

Dodatkowa Nagroda Dyrektora RDLP w Krakowie:

Adam Burkiewicz – Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu

Tytuł zdjęcia: „Brzezinowe pole”