Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs „Leśne Inspiracje” 2023 - Zapraszamy!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza XII edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje” 2023.

Kategorie tematyczne tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody to:

„100 lat lasu – kadry lasu"

„100 lat Ludzi lasu - portrety”

Tematy nawiązują do zbliżającej się setnej rocznicy utworzenia Lasów Państwowych, jaka będzie miała miejsce w 2024 r., a której obchody rozpoczęły się od 12 lipca br.

Las to nie tylko piękno wiekowych drzewostanów, przyrody czy źródło drewna, to także ludzie. Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych to również święto wszystkich osób pracujących w lasach, dla lasów i dla ludzi. Gajowy, leśniczy, nadleśniczy, edukator leśny, drwal, zrywkarz, operator harwestera, pracownicy sadzący las, wykonujący prace pielęgnacyjne, a także wielu innych pracuje na co dzień w lasach – uwiecznijcie ich i ich pracę na swojej fotografii, aby wziąć udział w Konkursie
w kategorii tematycznej: „100 lat Ludzi lasu – portrety”.

W tej edycji w zasadach konkursu zaszło kilka istotnych zmian, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Prosimy o zwrócenie uwagi na sposób zgłaszania uczestnictwa w konkursie – wprowadzony został elektroniczny Formularz zgłoszeniowy do przesłania plików cyfrowych zdjęć:

https://lesneinspiracje.lasy-krakow.pl/?r=zgloszenie

Formularz w wersji papierowej prosimy pobrać z załącznika znajdującego się poniżej i wraz z odbitkami zdjęć dostarczyć na adres biura Dyrekcji:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Al. J. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków

Z dopiskiem: LEŚNE INSPIRACJE 2023

Harmonogram konkursu przewiduje:

Ogłoszenie konkursu nastąpi w lipcu 2023 r.

Termin nadsyłania prac – 01.08.2023 r. do 15.10.2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu – do 15.11.2023 r.

Uczestnicy:

W kategorii tematycznej: „100 lat lasu – kadry lasu" przewidziane są w 3 kategorie wiekowe:

I dzieci             –          uczestnicy w wieku do 10 lat

II młodzież       –          uczestnicy w wieku od 11 do 17 lat

III dorośli          –          uczestnicy w wieku 18 lat i powyżej

w kategorii tematycznej: „100 lat Ludzi lasu - portrety”
nie ma kategorii wiekowych.

Nagrody:

Pula nagród w każdej kategorii tematycznej wynosi 4 500 zł (cztery tysiące pięćset złotych).

Ponadto zostanie przyznana nagroda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – trzydniowy pobyt (dwa noclegi ze śniadaniem) dla
2 osób w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Radocyna, na terenie Nadleśnictwa Gorlice.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie XII Małopolskiego Konkursu Fotograficznego  „Leśne Inspiracje" 2023.

Zapraszamy do udziału w konkursie!