Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs „Cenne siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, wraz z organizatorem, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu miechowskiego i Miasta Kraków do udziału w konkursie, organizowanym w ramach III Powiatowego Sympozjum Przyrodniczego na Wyżynie Miechowskiej.

Właściwa postawa człowieka wobec przyrody kształtuje się od najmłodszych lat. Nie można zainteresować się  i zachwycić się czymś, czego nie znamy…

Główna ideą, przyświecającą organizacji konkursu jest przybliżenie młodemu pokoleniu zagadnień związanych z ochroną przyrody i obszarami Natura 2000. W tegorocznej, trzeciej edycji konkursu, szczególną uwagę poświęcamy cennym siedliskom przyrodniczym i gatunkom z nimi związanym, w kontekście ich zagrożeń i metod ochrony.

Eliminacje obejmują 3 etapy: szkolny, gminny i powiatowy. Na zwycięzców – laureatów i finalistów – czekają atrakcyjne nagrody oraz wpis osiągnięcia na świadectwie szkolnym. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas III Sympozjum Przyrodniczego, które odbędzie się w czerwcu w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem: Małopolskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Powiatu Miechowskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie, Ligi Ochrony Przyrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 marca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i udziału w konkursie !

 

Termin realizacji: eliminacje: marzec-maj, podsumowanie/wręczenie nagród 15 czerwca 2022 r.

Osoby odpowiedzialne za organizację:

Anna Trojecka-Brzezińska, tel. 12 61 98 147, anna.trojecka-brzezinska.krakow@rdos.gov.pl

Patryk Nowacki  tel.12 61 98 165, patryk.nowacki.krakow@rdos.gov.pl

www: https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/konkurs-przyrodniczy-cenne-siedliska-przyrodnicze-chronione-w-ramach-sieci-natura-2000-w-malopolsce

Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie