Lista aktualności Lista aktualności

Jak zmieniają się małopolskie lasy

Przybywa gatunków liściastych, znacznie wzrosły też zasoby drzewne.

Polskie lasy od zakończenia II Wojny Światowej zmieniają się nieustannie. Przez minione 77 lat lesistość w kraju wzrosła o ponad 40%, ponad trzykrotnie zwiększyły się zasoby drzewne, a struktura gatunkowa lasów znacznie się zróżnicowała – udział gatunków liściastych wzrósł o ok. 130%! Jednocześnie nieustannie rośnie średni wiek lasów i powierzchnia najstarszych, ponad 100 letnich drzewostanów, które w 2019 roku zajmowały już ok. 14% powierzchni lasów w zarządzie LP.

 

Nie inaczej jest w lasach małopolski, na obszarze zarządzanym przez RDLP w Krakowie.

 

Liczne, powojenne zalesienia gruntów rolnych i nieużytków gatunkami szybko rosnącymi, takimi jak sosna czy modrzew, poskutkowały dużym wzrostem lesistości, ale i częściowym niedostosowaniem drzewostanów do zajmowanych siedlisk. Przebudowa, którą w związku z tym od lat prowadza leśnicy, ma na calu zbliżenie wyglądu naszych lasów do ich naturalnego, zróżnicowanego charakteru, dzięki czemu wzrasta ich odporność na zaburzenia związane z chorobami czy zmianami klimatycznymi. Efektem tych działań jest stale rosnący udział gatunków drzew charakterystycznych dla żyznych, nizinnych, podgórskich i górskich lasów, takich jak*: Dąb (wzrost udziału o ok. 78%), Buk (wzrost udziału o ok. 64%), Jodła (wzrost udziału o ok. 49%), przy jednoczesnym spadku udziału sosny (o ok. 53%) czy świerka (o ok. 60%). Jednocześnie, w tym samym okresie zasobność naszych lasów wzrosła o spektakularne 92%! Wszystko to dzięki temu, że pozyskujemy jedynie część drewna, które co roku w lesie przyrasta.

 

Zmiany obserwowane są niemal w czasie rzeczywistym. Zasobność tylko przez ostatnie 10 lat** wzrosła o ok. 15%, jednocześnie w małopolskich lasach przybyło nam niemal milion m3 tzw. martwego drewna, bardzo cennego z racji pełnionych przez leżaninę, złomy czy wywroty istotnych, przyrodniczych i ekosystemowych funkcji. Dalej intensywnie odbywała się również przebudowa naszych drzewostanów – podczas gdy malał udział świerka i sosny (odpowiednio o ok. 13% i 18%), wzrastał udział innych gatunków, m.in. jodły czy dębów (po ok. 9%).

 

Dzięki prowadzonej przez Lasy Państwowe racjonalnej gospodarce leśnej, jesteśmy w stanie zaopatrzyć społeczeństwo regionu i kraju w cenny, odnawialny i ekologiczny surowiec, jakim jest drewno, a jednocześnie powiększamy powierzone nam w zarząd zasoby leśne i dbamy o to, by zmieniały się one w kierunku wyznaczonym przez samą naturę.

 

* porównanie danych z PUL z lat 1950-1965 i wyników III cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów

** porównanie wyników I i III Cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów