Lista aktualności Lista aktualności

Informacja dla kandydatów na staż

Informacja dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych, kandydatów na staż w nadleśnictwach podległych RDLP w Krakowie oraz biurze RDLP w Krakowie na rok 2019/2020

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie prowadząca nabór na staż absolwentów w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak: GK-1103-20/12 informuje, że w wyznaczonym terminie zgłosiła się liczba absolwentów przekraczająca limit miejsc na odbycie stażu w podległych nadleśnictwach oraz biurze RDLP w Krakowie.

W związku z powyższym zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny na staż w formie testu obejmującego sprawdzenie wiedzy w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody, zasad i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej.

Egzamin testowy odbędzie się w Sali Konferencyjnej w siedzibie biura RDLP w Krakowie przy al. Juliusza Słowackiego 17a w dniu 16 października 2019 r. w trzech turach. Kandydaci muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

  • W pierwszej turze, o godz. 9:00, zapraszamy absolwentów szkół wyższych leśnych, których nazwiska rozpoczynają się od litery A – M.
  • W drugiej turze, o godz. 11:00, zapraszamy absolwentów szkół wyższych leśnych, których nazwiska rozpoczynają się od litery N – Z.
  • W trzeciej turze, o godz. 13:00  zapraszamy absolwentów szkół średnich leśnych.

Na staż zakwalifikowani zostaną absolwenci, którzy na egzaminie uzyskają największą liczbę punktów, w ramach posiadanego limitu miejsc.

Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy kandydatom zakwalifikowanym na staż, skierowania do wskazanego przez nich nadleśnictwa ze względu na liczbę chętnych do niektórych nadleśnictw znacznie przekraczającą limit.

W przypadku niezgłoszenia się absolwenta na egzamin jego kandydatura zostanie odrzucona.