Lista aktualności Lista aktualności

Edukacja i komunikacja społeczna w leśnictwie.

Zagadnienia związane z lasem i leśnictwem, wywołują żywe zainteresowanie wszystkich grup społecznych. Tematy te jako aktualne i istotne dla leśników były przedmiotem X sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL.

„Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie” to  temat  X sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL organizowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, która odbyła się w dniach 13-15 marca 2018 r. w Sękocinie Starym.

Tematyka konferencji przyciągnęła liczne grono przedstawicieli różnych organizacji: Lasów Państwowych, uczelni wyższych, PAN, Parków Narodowych, CILPu, PZŁ, WFOŚiGW w Warszawie, PTL, SITLiD, prasy leśnej i wielu innych. Zaproszeni z wykładami byli również goście zagraniczni.

Wśród referatów i doniesień znajdował się blok poświęcony przedstawieniu przykładów konkretnych działań jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na rzecz edukacji leśnej i promocji leśnictwa w społeczeństwie.

Swoje doniesienie mieli też nasi koledzy: Paweł Byrtek z Nadleśnictwa Krzeszowice oraz Mateusz Albrycht z Nadleśnictwa Miechów, nosiło ono tytuł: Poszukiwanie metod zwiększenia zasięgu i efektywności edukacji leśnej społeczeństwa w RDLP w Krakowie.

W czasie prezentacji przedstawione zostały dwa programy edukacyjne realizowane na terenie Nadleśnictw RDLP w Krakowie:

  • Zostań pomocnikiem leśnika – bezobsługowa ścieżka edukacyjna dla dzieci z opiekunami
  • Zrozumieć las - czym zajmuje się leśnik – leśne warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli środowisk dziennikarskich, samorządców i innych ważnych dla LP z punktu widzenia współpracy i kształtowania opinii publicznej.

Prezentowanym referatom i doniesieniom towarzyszyły pełne zaangażowania dyskusje.

Szczegółowy program ZSL, który zostanie wkrótce uzupełniony wieloma prezentacjami oraz wnioskami z dyskusji można znaleźć pod adresem:

http://www.zsl.ibles.pl/