Lista aktualności Lista aktualności

Certyfikacja FSC i PEFC w RDLP w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z wymogami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz w należyty sposób dokumentuje podejmowane działania. Potwierdził to audyt FSC przeprowadzony w dniach 6-10 listopada 2020 r.

Audyt w zakresie zarządzania lasami w południowo-środkowym regionie Polski w celu produkcji drewna iglastego i liściastego wykonany został przez firmę SGS Polska. Sprawdzeniu pod kątem zgodności systemu zarządzania ze standardem FSC podlegała działalność biura RDLP w Krakowie oraz dwóch losowo wybranych Nadleśnictw: Myślenice oraz Nowy Targ.

W wyniku przeglądu akt w siedzibach jednostek oraz lustracji terenowych systemy zarządzania funkcjonujące w RDLP w Krakowie zostały ocenione jako spełniające wymagania Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce. Audytorzy podjęli decyzję o utrzymaniu certyfikatu FSC, potwierdzając tym samym, że RDLP w Krakowie gospodaruje lasami w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, z jednoczesnym uwzględnieniem opłacalności ekonomicznej.

FSC (Forest Stewardship Council) jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Certyfikat gospodarki leśnej FSC wydawany jest na okres pięciu lat, przy czym obowiązkowe są coroczne audyty okresowe w celu kontroli bieżącego spełniania wymogów FSC. Całkowita wielkość obszarów objętych certyfikacją FSC w Polsce wynosi prawie 7 milionów ha.

Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 podjęto decyzję o przedłużeniu ważności certyfikacji PEFC w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Okres ważności certyfikatu nr PEFC FM/01/20/BS został wydłużony do dnia 12 lutego 2021 r.