Lista aktualności Lista aktualności

AKCJA „MAJÓWKA 21” ZAKOŃCZONA

W dniach od 30 kwietnia do 10 maja br. na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krakowie strażnicy leśni przy wsparciu funkcjonariuszy innych służb porządkowych prowadzili działania w ramach ogólnopolskiej akcji Straży Leśnej pod kryptonimem „Majówka 21”.

Mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo osób, które w trakcie majowego weekendu z powodzeniem korzystały z wypoczynku na terenie małopolskich lasów, posterunki Straży Leśnej z nadleśnictw RDLP w Krakowie prowadziły szerokie działania kontrolno-prewencyjne w ramach centralnej akcji „Majówka 21”. Do akcji włączyli się również przedstawiciele innych służb porządkowych, w tym m. in. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej czy Straży Miejskiej.

W ramach akcji „Majówka 21” na terenie RDLP w Krakowie we wspólnych działaniach kontrolno-prewencyjnych uczestniczyło łącznie 100 osób. Strażnicy leśni zrealizowali 120 służb w terenie oraz przeprowadzili 66 interwencji, skontrolowali 64 pojazdy i 72 osoby. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 3 przypadki naruszenia przepisów ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, 73 przypadki bezprawnego korzystania z lasu i nałożono 17 mandatów na łączną kwotę 4 950 zł.

Najczęstszym wykroczeniem ujawnianym przez strażników leśnych w trakcie kontroli był nieuprawniony wjazd pojazdem do lasu (art. 161 KW) - 55 przypadków oraz zanieczyszczenie lasu (art. 162 KW) - 9 przypadków.

W trakcie centralnej akcji „Majówka 21” strażnicy leśni na terenie całego kraju prowadzili działania, które miały na celu egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami. Patrolując teren lasu strażnicy leśni mieli również za zadanie reagować na wszelkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych wynikających z ustawy o lasach, które mogłyby spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuację.