Lista aktualności Lista aktualności

„Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska” - 145. rocznica urodzin Wincentego Witosa

20 stycznia br. w Wierzchosławicach uczczono 145. rocznicę urodzin Wincentego Witosa – chłopskiego przywódcę, męża stanu, człowieka uznawanego za jednego z Ojców Niepodległej Polski. Hołd oddali mu także małopolscy leśnicy.

Do Wierzchosławic, rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa, przybyło wiele osób, aby oddać hołd wielkiemu Polakowi. W uroczystościach wziął również udział Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Morawiecki.

Lasy Państwowe były licznie reprezentowane przez leśników. Godną oprawę uroczystości zapewnił udział 17 pocztów sztandarowych z nadleśnictw i biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Tegoroczne obchody rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny oraz rolników, którą odprawił bp tarnowski Andrzej Jeż. Po nabożeństwie liczne delegacje uczestników uroczystości przeszły na cmentarz i złożyły kwiaty na grobie Wincentego Witosa. W imieniu Lasów Państwowych wieniec złożył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Pan Jan Kosiorowski, któremu towarzyszył Zastępca ds. Gospodarki Leśnej, Pan Marek Świderski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska Pan Zygmunt Głowacki.

Po złożeniu wieńców uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach, gdzie odbyła się konferencja naukowa. Przybyłych gości przywitał Wojciech Włodarczyk, przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Podczas konferencji można było wysłuchać między innymi wystąpienia Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pani Poseł Teresy Hałas oraz wykładu prof. dr. hab. Włodzimierza Bernackiego pt.: „Wincenty Witos jako Ojciec Niepodległości”.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu powiedział: „Wincenty Witos jest ojcem naszej niepodległości i naszym wielkim przewodnikiem(…) Witos chce nam dziś powiedzieć, że choć jesteśmy z różnych stron i mamy różne zainteresowania, jako Polacy mamy jeden cel - żyć dla Polski.”

„Potrzebujemy narodowego pojednania i zgody. Bądźmy ludźmi, którzy nie tylko mówią, ale i rozmawiają. Bądźmy ludźmi, którzy nie tylko słyszą, ale i słuchają. Spierajmy się, ale i wspierajmy się” – dodał szef rządu.

***

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. we wsi Wierzchosławice. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej. Był politykiem - jednym z przywódców Centrolewu, działaczem ruchu ludowego, trzykrotnym premierem. W Stronnictwie Ludowym działał od 1895 r. Po aresztowaniu przez władze sanacyjne został osadzony w twierdzy Brzeskiej. Internowany przez Niemców w czasie II wojny światowej, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego. W 1945 r. został prezesem nowo powołanego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1921 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Został pochowany w rodzinnych Wierzchosławicach, gdzie w uroczystościach pogrzebowych trwających od 2 do 6 listopada 1945 roku uczestniczyły tłumy.