Lista aktualności Lista aktualności

„Łączą nas drzewa” na Przehybie!

Już po raz drugi z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych ruszyła ogólnopolska akcja „Łączą nas drzewa”, której celem jest nie tylko sadzenie drzew i okazanie w ten sposób troski i dbałości o ojczystą przyrodę, ale również zwrócenie uwagi na walory zdrowotne lasów i jednoczącą ludzi potrzebę obcowania z przyrodą. 5 maja br. w Małopolsce, na Przehybie w Nadleśnictwie Stary Sącz, drzewa sadzili młodsi i starsi – dzieci, młodzież, samorządowcy, parlamentarzyści i ministrowie.

Akcja ‘’Łączą nas drzewa’’ po raz pierwszy wystartowała wiosną ubiegłego roku, w czasie pandemii, by wyjść naprzeciw społecznym potrzebom obcowania z przyrodą. Tegoroczną edycję zainicjował Edward Siarka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, który mówił o istotnej roli lasów i działalności leśników:

- Dzięki pracy leśników oraz zaangażowaniu w tego typu akcje, lesistość sięga dziś prawie 30 proc. Powierzchni Polski. I cały czas rośnie. Warto sadzić drzewa, bo to one są kluczowym elementem infrastruktury naszego kraju.  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie podkreślał, że wybór miejsca tegorocznej akcji sadzenia nie był przypadkowy. Góra Przehyba znajduje się na styku kilku różnych nadleśnictw i jednostek samorządowych, a jednocześnie pozostaje dobrym przykładem praktycznego łączenia funkcji lasów – społecznej, przyrodniczej i gospodarczej, co widać w bogactwie płynącym z różnorodności górskich drzewostanów oraz przemyślanej sieci szlaków turystycznych i infrastruktury – zarówno tej wypoczynkowej jak i technicznej oraz drogowej, służącej mieszkańcom.

Minister Edward Siarka podkreślał w wielu wywiadach, że wspólnotę narodową budujemy także w relacjach z ojczystą przyrodą. Wyrazem naszej wspólnotowej dbałości o przyrodę jest sadzenie drzew i dbałość o nie.

Na nasze zaproszenie bardzo licznie odpowiedzieli przedstawiciele wielu różnych środowisk. Po uprzednim złożeniu przez delegacje gości wiązanek pod pomnikiem upamiętniającym sądeckich Żołnierzy Wyklętych, przy pomniku przyrody – Krześle św. Kingi - jodły sadzili m.in.:

Parlamentarzyści reprezentowani przez Panią Poseł Annę Paluch, Elżbietę Zielińską, Pana Posła Jana Dudę oraz senatorów – Jana Hamerskiego i Wiktora Durlaka.

Przedstawiciele instytucji i służb mundurowych, reprezentowani przez:

Panią Małgorzatę Mordarską-Dudę, Zastępcę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Gen. Bryg. SG Stanisława Laciugę, Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Pana Pawła Kucharczyka, Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, ppłk. Henryka Kiełbasę, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, mł insp. Dr Krzysztofa Dymurę, Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, St. Bryg. Waldemara Kuźmę, Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Pana Pawła Motykę, Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Sączu, Pana Michała Słabonia, Naczelnika Grupy Krynickiej GOPR.

Przedstawiciele świata nauki i szkolnictwa – reprezentowani przez prof. dr. hab. inż. Marcina Pietrzykowskiego, dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Pana Grzegorza Skalskiego, Dyrektora Zespołu szkół im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, bryg. Sławomira Szczerkowskiego, Komendanta ZS Strzelec OSW, Dowódcę Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz, Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu oraz Pana Zbigniewa Gryzło, Dyrektora LZD Krynica.

Oraz bardzo licznie przybyli samorządowcy z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego oraz sejmiku województwa małopolskiego, reprezentowani przez:

Pana Grzegorza Biedronia, Radnego Województwa Małopolskiego, Pana Marka Kwiatkowskiego, Starostę Nowosądeckiego, Panią Iwonę Mularczyk, przedstawicielkę samorządu miasta Nowy Sącz, Panią Wójt Gminy Łabowa Martę Słaby, Pana Jacka, Lelka, Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz, Pana Piotra Rybę, Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Krynica-Zdrój, Pana Pana Włodzimierza Tokarczyka, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Pana Tomasza Ciesielkę, Sekretarza Miasta i Gminy w Szczawnicy, Pana Pawła Fydę, Burmistrza Miasta Grybów, Pana Wójta Gminy Łukowica Bogdana Łuczkowskiego, Pana Wójta Gminy Grybów Jacka Migacza, Pana Wójta Gminy Kamionka Wielka Andrzeja Stanka

Pana Wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona, Pana Wójta Gminy Łącko Jana Dziedzinę, Pana Wójta Gminy Łososina Dolna Andrzeja Romanka, Pana Wójta Gminy Podegrodzie Stanisława Banacha, Pana Wójta Gminy Rytro Jana Kotarbę, Pana Kazimierza Jasińskiego, radnego powiatu limanowskiego oraz przedstawicieli gminy Nawojowa.

Nieocenioną pomoc okazali także przewodnicy PTTK, za co szczególnie dziękujemy Panom Adamowi Sobczykowi, Prezesowi oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu oraz Jerzemu Kalarusowi, Prezesowi Spółki Karpaty, a także uczniowie i harcerze. Dziękujemy!

Samą akcję odnowieniową zakończyliśmy odsłonięciem symbolicznej tablicy pamiątkowej przy polanie obok Schroniska PTTK Przehyba, w sąsiedztwie trzech limb, posadzonych przez delegacje: parlamentarzystów, samorządowców i służb mundurowych wraz z Dyrektorem RDLP w Krakowie, Panem Pawłem Szczygłem.

Dzięki akcjom takim jak ta możemy również w praktyce pokazać pracę, która po latach owocuje bogactwem gatunkowym tutejszych lasów oraz zapewnia zachowanie dla przyszłych pokoleń, w możliwie niezmienionym kształcie, całości kulturowo-przyrodniczych walorów Sądecczyzny. Służą temu bogate formy ochrony przyrody istniejące w zasięgu Nadleśnictwa Stary Sącz, takie jak np. Popradzki Park Krajobrazowy - jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów w Polsce z uzdrowiskami słynnymi z wód leczniczych i Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu charakteryzujący się niezwykłymi walorami przyrodniczymi, historycznymi i krajobrazowymi. Część terenów nadleśnictwa znajduje się w  Sieci NATURA 2000. Dla ochrony cennych fragmentów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz utworzono rezerwat przyrody „Cisy w Mogilnie", którego celem jest ochrona i zachowanie naturalnego stanowiska cisa i rezerwat „Białowodzka Góra", utworzony w celu zachowania naturalnych zespołów buczyny karpackiej i dąbrowy oraz roślinności skalnej porastającej zbocza i szczyt.