Aktualności

W 2018 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego większość działań prewencyjnych prowadzi pod hasłem „UPADEK TO NIE PRZYPADEK”. Zgodny z założeniami tej kampanii jest również ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Tegoroczny wojewódzki etap konkursu organizowanego przez Oddział KRUS w Krakowie, honorowym patronatem objął Pan Jan Kosiorowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Wydarzenia

13 maja br. w Kamiannej odbędzie się doroczna impreza sportowo-rekreacyjna „Leśny bieg pszczelim szlakiem”. Wydarzeniu patronuje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie prowadzą sprzedaż 17 gatunków drewna wielowymiarowego, oferują również do sprzedaży choinki, stroisz jodłowy i sadzonki drzew leśnych.

Oferta łowiecka

Na terenie RDLP w Krakowie funkcjonuje 8 ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ LP) utworzonych w oparciu o 9 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 87 189 ha w tym leśnej 49 180 ha.