Aktualności

W dniu 19 czerwca 2019 r. w Dosłońcu odbyła się wspólna konferencja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – Oddział w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Współorganizatorem i gospodarzem wydarzenia było Nadleśnictwo Miechów. Konferencja pn. „Edukacja leśna i aktualny wizerunek leśnika w odbiorze społecznym” dotyczyła szeroko rozumianych działań edukacyjnych, promocyjnych oraz kształtowania obrazu leśników i leśnictwa w oczach społeczeństwa.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie prowadzą sprzedaż 17 gatunków drewna wielowymiarowego, oferują również do sprzedaży choinki, stroisz jodłowy i sadzonki drzew leśnych.

Oferta łowiecka

Na terenie RDLP w Krakowie funkcjonuje 8 ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ LP) utworzonych w oparciu o 9 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 87 189 ha w tym leśnej 49 180 ha.

Ochrona danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), znajduje się w poniższym załączniku.