Aktualności

15 października 2018 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Jan Kosiorowski, w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana dr. inż. Andrzeja Koniecznego, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Pana Marka Świderskiego.

Wydarzenia

13 maja br. w Kamiannej odbędzie się doroczna impreza sportowo-rekreacyjna „Leśny bieg pszczelim szlakiem”. Wydarzeniu patronuje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie prowadzą sprzedaż 17 gatunków drewna wielowymiarowego, oferują również do sprzedaży choinki, stroisz jodłowy i sadzonki drzew leśnych.

Oferta łowiecka

Na terenie RDLP w Krakowie funkcjonuje 8 ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ LP) utworzonych w oparciu o 9 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 87 189 ha w tym leśnej 49 180 ha.