Obiekty edukacyjne

Na terenie nadleśnictw RDLP w Krakowie zorganizowano wiele ciekawych obiektów pomagających w prowadzeniu działań edukacyjnych.

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa jest częścią edukacji ekologicznej. Należy ją rozumieć jako komentarz do życia lasu i obserwowanych w nim zjawisk prowadzony przez leśników, a skierowany do różnych do różnych grup społecznych.