Asset Publisher Asset Publisher

Zbliża się czas krokusów

W Małopolsce rozpoczęło się wielkie oczekiwanie na łąki szafranu spiskiego, zwanego powszechnie krokusem. Turyści z innych regionów Polski już dopytują, kiedy tatrzańskie i beskidzkie hale zakwitną łanami tych pięknych, fioletowo-liliowych roślin?

Krokusy pojawiają się nie tylko na tatrzańskich łąkach, chociaż w przekonaniu wielu turystów to Dolina Chochołowska jest symbolem tego pięknego kwiatu o sześciu płatkach korony. Na tle ośnieżonych gór chochołowskie polany z krokusami są jak zapowiedź raju.

Szafran spiski rośnie głównie na polanach w reglu dolnym. Dobrze się miewa na Wzniesieniu Gubałowskim, w Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Wyspowym, a także na Laskowcu w Beskidzie Małym. Czasami pośród filetowej fali krokusów pojawiają się pojedyncze, białe albinosy. Inne kolory są wynikiem hodowli.

Poza górami - na halach i łąkach regla dolnego – krokusy można spotkać na terenie Radłowsko-Wierzchosławickiego i Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W okolicach Bochni i Brzeska występuje w niewielkich skupiskach pod okapem drzewostanów.

Podziwiając piękno fioletowych łanów warto pamiętać, że naturalnym siedliskiem krokusa jest olszyna karpacka, w której te rośliny występują pojedynczo lub w małych skupiskach. Aby dziś morzem krokusów nacieszyć oczy, kiedyś człowiek musiał przyłożyć do tego swoją rękę. To w wyniku działalności gospodarczej człowieka np. karczowania drzewostanów pod pastwiska, czy wypasania łąk i hal, krokusy się rozsiewały i dziś zachwycają kwietnymi kobiercami, ściągając wielu turystów. Podobną genezę mają również łąki storczykowe występujące w Pieninach. Zarówno istnienie polan storczykowych, jak i łanów pól krokusowych, uzależnione jest od wypasu zwierząt hodowlanych i stosowania różnych form gospodarowania pastwiskami np. regularne koszenie, wypasanie. Ręka człowieka kształtuje również las. Obraz tzw. pięknego lasu i nasze współczesne wyobrażenie o lesie pierwotnym często zawdzięczamy leśnikom, którzy stosują m.in. metodę przerębowego gospodarowania lasu.

Poszukując tegorocznego krokusa wynurzającego się ze srebrzystego śniegu pamiętajmy, że jest pod ochroną i zrywać go nie wolno! Podziwiać, malować, fotografować i tęsknić za nim przez cały rok – zawsze!

***

Obszary Chronionego Krajobrazu są jedną z form powierzchniowej ochrony krajobrazowej w Polsce. Obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowanie ekosystemów, pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych oraz zaspakajanie potrzeb społecznych związanych z turystyką i wypoczynkiem.