Asset Publisher Asset Publisher

Wydział Leśny UR - Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych

W dniach 22-23 września br., w Centrum Kongresowym Wydziału Leśnego UR w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych”. Druga edycja konferencji została przygotowana w 65. roku powołania Wydziału Leśnego w Krakowie.

Konferencję otworzył dziekan Wydziału Leśnego krakowskiej uczelni prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł. Witając uczestników konferencji i nawiązując do  jej tematu prof. Orzeł powiedział, że działalność naukowa Wydziału Leśnego UR w Krakowie ukierunkowana jest szczególnie na zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w rejonach górskich i obszarach znajdujących się pod wpływem przemysłu.

Podczas konferencji nawiązywano również do jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych. Dyrektora Generalnego LP reprezentował mgr inż. Krzysztof Rostek, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej DGLP. Dr inż. Kazimierz Szabla, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach przypomniał historię powołania organizacji Lasy Państwowe w 1924 roku, jej dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania przyszłości. Dyrektor Szabla wygłosił również referat pt. „Gospodarka w lasach uszkodzonych działalnością przemysłu w RDLP w Katowicach".

Konferencja w której wzięło udział wielu wybitnych naukowców, w tym przedstawiciele uczelni kilku krajów europejskich, była adresowana nie tylko do naukowców i praktyków zainteresowanych tą szczególną problematyką, ale również szeroko pojętą tematyką leśnictwa i pokrewnych nauk przyrodniczych. Była również doskonałą okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych, dyskusji o aktualnych problemach i wymiany doświadczeń w zakresie teorii i praktyki leśnictwa. Prezentacje ustne oraz sesja posterowa przebiegały w panelach tematycznych: siedliskoznawstwo, hodowla lasu, ochrona lasu i środowiska, urządzanie i produkcyjność lasu, użytkowanie lasu, woda i klimat.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy udali się na tereny zarządzane przez RDLP w Katowicach. W nadleśnictwach Sucha i Jeleśnia prezentowano tematykę gospodarowania w lasach górskich, zaś w nadleśnictwach Chrzanów, Olkusz, Katowice wizytowano tereny poprzemysłowe.

Na zakończenie części terenowej konferencji odbyła się wzruszająca uroczystość  podziękowania przez leśników z katowickiej dyrekcji LP za bogaty dorobek naukowy Panu profesorowi dr. hab. inż. Andrzejowi Jaworskiemu, wybitnemu znawcy zagadnień hodowli lasu, nauczycielowi i mistrzowi kadr Służby Leśnej Lasów Państwowych, szczególnie Polski Południowej. Prof. Jaworski posadził jodłę – ukochany przez niego gatunek drzewa, któremu poświęcił wiele swoich prac badawczych, publikacji i lat pracy. Jodła odchodzącego na emeryturę prof. Andrzeja Jaworskiego rośnie przed nową siedzibą Nadleśnictwa Jeleśnia.

Patronat honorowy sprawowali: Rektor UR w Krakowie, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Główny Konserwator Przyrody dr Piotr Otawski, Dyrektor Generalny LP, Adam Wasiak oraz Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Sowa.

Zobacz więcej:

http://les.ur.krakow.pl/forestry2014/