Asset Publisher Asset Publisher

Wielkanocne spotkanie emerytowanych pracowników RDLP w Krakowie

24 marca br. emerytowani pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie byli gośćmi wielkanocnego spotkania w siedzibie dyrekcji.

Emerytowanych leśników powitał Stanisław Sennik, Dyrektor RDLP w Krakowie oraz jego zastępcy Renata Szczurek i Leon Jagoda. Atmosferę oczekiwania na Wielkanoc podkreśliła obecność ks. kanonika Romana Łędzkiego,  duszpasterza małopolskich leśników, który pobłogosławił  wielkanocny posiłek i złożył życzenia świąteczne. Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłą w styczniu tego roku śp. Marię Kurek.

Dyrektor Sennik przedstawił informacje dotyczące realizacji zadań gospodarczych w
I kwartale bieżącego roku. Omówił inwestycje zrealizowane w nadleśnictwach, podkreślając, że w minionym roku powstało blisko 70 km dróg, a zadania nałożone na krakowską dyrekcję zostały w pełni zrealizowane.

Przedstawiając sprawy bieżące dyrektor Sennik zaprosił emerytowanych leśników do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej w czerwcu tego roku na terenie nadleśnictw Nawojowa i Stary Sącz, z okazji jubileuszu 70-lecia RDLP w Krakowie. Poinformował również, że trwają prace nad przygotowaniem monografii krakowskiej dyrekcji. - Po zakończeniu druku tej publikacji, egzemplarze książki zostaną Państwu przekazane - powiedział dyrektor Sennik. Na zakończenie wystąpienia złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

W imieniu gości wystąpił emerytowany dyrektor Janusz Opieliński, który podziękował kierownictwu RDLP w Krakowie za zorganizowanie spotkania. Powiedział, że doroczne spotkania świąteczne organizowane w siedzibie pracodawcy dla emerytowanych pracowników mają duże znaczenie, są bowiem elementem podtrzymywania więzi zawodowej i okazją do spotkania towarzyskiego dawnych współpracowników i kolegów. Podziękował także za coroczną organizację wycieczek do małopolskich lasów i możliwość spotkania z leśnikami w  terenie.

Spotkane  zakończyło się składaniem  życzeń, rozmowami i planami na wakacyjną wycieczkę do małopolskich lasów.