Asset Publisher Asset Publisher

Wchodząc do lasu, bądźmy bardzo ostrożni!

W małopolskich lasach jest bardzo sucho. Leśnicy apelują - wchodząc do lasu, bądźmy bardzo ostrożni!

Pożary lasów nie powstają same z siebie. Bardzo rzadko ich przyczyną są np: wyładowania atmosferyczne, awarie linii elektrycznych czy transport kolejowy i drogowy.  Na 10 pożarów lasów, 9 powoduje człowiek – świadomie podpalając, w wyniku nieostrożności, albo i zwyczajnej głupoty. 

Małopolskie lasy z racji swojego położenia w większości zakwalifikowane są do kategorii niskiego zagrożenia pożarowego. Jedynie lasy nadleśnictw: Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Krzeszowice  i Niepołomice należą do kategorii średniego zagrożenia pożarowego. W tym roku w lasach małopolski paliło się 6 razy, ale pożary zostały szybko zauważone i ugaszone nie powodując większych strat.  Na tle innych regionów jest to niewielka liczba pożarów.

Obecnie na terenach leśnych zanotowano 2 stopień średniego zagrożenia pożarowego (określany na podstawie pomiarów temperatury powietrza i gleby, wilgotności powietrza i ściółki oraz siły wiatru).  Prognozy wskazują  jednak, że pod koniec tygodnia zagrożenie pożarowe lasów w Małopolsce może osiągnąć najwyższy - 3 stopień zagrożenia.

Bądźmy ostrożni i pamiętajmy!

W lesie i w odległości do 100 m od lasu nie wolno:

  • Używać ognia otwartego (zapałki, zapalniczki, palenie papierosów, ognisk,  palniki LPG,  palniki spirytusowe, benzynowe,  grille opalane węglem drzewnym).
  • Parkować  samochodów na wjazdach do lasu (przy rogatkach), gdyż mogą utrudnić wjazd pojazdów Straży Pożarnej.
  • Wjeżdżać do lasu drogami nie stanowiącymi dróg publicznych.
  • Pozostawiać  samochodów w miejscach porośniętych usychającą roślinnością.

W przypadku zauważenia ognia w lesie alarmujemy o tym Straż Pożarną pod numerem telefonu 998  (lub 112).