Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty leśne dla dziennikarzy

Grupa dziennikarzy z Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS działającym przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Krajowy Klub Reportażu wzięła udział w warsztatach edukacji leśnej zorganizowanych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Pierwsza część warsztatów odbywała się na terenie Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W dniach 6 i 7 czerwca dziennikarze przebywali na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ. Tematami wiodącymi warsztatów  były zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury leśnej, a więc budową dróg i parkingów leśnych oraz urządzeń małej i dużej retencji. Wiele uwagi poświęcono przebudowie monokultur świerkowych w celu podniesienia zdrowotności lasów, odbudowie lasów po klęskach huraganowych oraz edukacji leśnej społeczeństwa i dostosowywaniu fragmentów lasów dla potrzeb rekreacji, wypoczynku i różnych form aktywności społecznej.

Podczas części teoretycznej warsztatów, która odbyła się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Leśnik" w Zakopanem, goście zapoznali się ze specyfiką lasów górskich zarządzanych przez Nadleśnictwo Nowy Targ. Prezentację dotyczącą gospodarczych, ekologicznych i społecznych funkcji lasów oraz charakterystyki lasów nadleśnictwa przedstawił Andrzej Głodkiewicz,zastępca nadleśniczego w Nowym Targu oraz Daniel Kusper,odpowiadający za stronę techniczną warsztatów. Leśniczy Jan Szpernoga zapoznał uczestników z celami oraz programem działalności OEL "Leśnik". Przedstawił również ścieżkę edukacyjną wybudowaną obok obiektu i przeznaczoną do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku w ramach „Zielonych Szkół"

Drugi dzień warsztatów przebiegał w terenie. Dziennikarze mogli naocznie ocenić pracę leśników obejmującą przygotowania lasu dla potrzeb aktywnego wypoczynku społeczeństwa, zagospodarowania i przebudowy lasu, realizacji przedsięwzięć w ramach małej retencji górskiej i budownictwa drogowego.

Wielkie wrażanie na dziennikarzach zrobił Rezerwat „Bór na Czerwonem" ze ścieżką edukacyjną oraz podestem widokowym na rozległy teren torfowiska wysokiego. Uwagę przykuł również Bank Genów Rasy Orawskiej w leśnictwie Stańcowa. Tutaj leśnicy przedstawili m.in. historię Lasów Państwowych na Orawie. Prelekcje przygotowali i zajęcia prowadzili nadleśniczy Roman Latoń  oraz leśniczy leśnictwa Bór, Krzysztof Przybyła.

Warsztaty leśne dla dziennikarzy zostały przygotowane z okazji jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych. Ich celem było pogłębienie wiedzy osób kształtujących opinię publiczną na temat gospodarki leśnej, współczesnych wyzwań w pracy leśników oraz bogatej historii organizacji powołanej w 1924 roku w celu gospodarowania polskimi lasami Skarbu Państwa. W warsztatach wzięło udział 30 osób z różnych części Polski.

*************************************

Podczas pobytu na terenie RDLP w Katowicach, dziennikarze odwiedzili trzy nadleśnictwa – Bielsko, Ustroń i Suchą. W Nadleśnictwie Bielsko leśnicy przedstawili dwa tematy związane z gospodarką leśną – szkółkarstwo i drogi. Oglądano szkółkę kontenerową, nowoczesną przechowalnię nasion. Ostatnio w leśnictwach Nadleśnictwa Bielsko intensywnie budowano drogi wywozowe z lasu dla ciężkiego transportu – tym samym znacznie zwiększono możliwości udostępniania lasu. Także z powodu ochrony przeciwpożarowej. W terenie górskim drogi stale wymagały napraw po ulewnych deszczach. Część dróg, nowych parkingów służy także turystom. Dziennikarze oglądali także infrastrukturę wodno-inżynieryjną, m.in. przepusty wodne na potokach.

W Nadleśnictwie Ustroń (Leśnictwo Równica) oglądano nowe pokolenia lasu po okresie zamierania świerków. W Nadleśnictwie Sucha przedstawiono sposób zagospodarowania lasu polegający na „hodowli drzewostanów siekierą" – obecnie skład gatunkowy drzewostanów w Suchej stanowią: buk (30%), jodła (28%) i świerk (28%), który – wg postulowanych zasad zagospodarowania lasów górskich – wydaje się wzorcowy.

Uczestnicy dziennikarskiego spotkania mogli także obejrzeć historyczne walory Suchej – w Leśnictwie Jasień Kaplicę Konfederatów Barskich, natomiast w samej miejscowości – pałac zwany Małym Wawelem, słynną Karczmę Rzym oraz zespół parafialno-klasztorny.

Jacek Derek

Redaktor Naczelny „Trybuny Leśnika"