Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystości na polanie Jana Pawła II

21 czerwca br. w uroczysku „Jamne”, w leśnictwie Raba Wyżna, odbędzie się uroczystość nadania imienia polanie, na której stoi kaplica - „Polana Ojca Świętego Jana Pawła II”. Uroczystości rozpoczną się o godz. 17. W programie Msza święta, odsłonięcie i poświęcenie tablicy nadającej nazwę polanie, sadzenie okolicznościowych drzew oraz spotkanie przyjaciół lasów przy góralskiej watrze.

Na uroczystości zapraszają Nadleśnictwo Nowy Targ, Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział w Rabie Wyżnej oraz Prezes Koła Łowieckiego „Głuszec".

Polana o przyznanej nazwie „Polana Ojca Świętego Jana Pawła II" znajduje się na południowo-zachodnim stoku Gorców, w kompleksie leśnym „Jamne", stanowiącym własność Skarbu Państwa Nadleśnictwa Nowy Targ. Obecnie jest dzierżawiona przez Koło Łowieckie „Głuszec".

Uroczysko „Jamne" skrywa tragiczną historię. Do 1946 roku cały kompleks leśny uroczyska o pow. 164 ha wraz z polaną stanowił własność dziedziców rabiańskich, którzy na polanie zbudowali gajówkę i zatrudniali gajowego do nadzorowania gospodarki leśnej. W pierwszych latach okupacji niemieckiej gajowym tego kompleksu leśnego był Pan Cichański, który współpracował z partyzantami walczącymi w rejonie Gorców. W wyniku donosu do władz niemieckich, złożonego na posterunek Gestapo w Rabie Wyżnej, siły policyjnych okupanta napadły na gajówkę. W wyniku pacyfikacji zarekwirowano cały dobytek rodziny gajowego, splądrowano, a następnie spalono całe gospodarstwo. Gajowego Cichańskiego okrutnie pobito i okaleczono pozbawiając jednego oka. Następnie Niemcy wywieźli go na stację PKP w Rabie Wyżnej, skąd pociągiem przewieźli do Katowni Pallace w Zakopanem. Tutaj, po ciężkich torturach, gajowego Cichańskiego zamordowano.

26 września 2006 r. Kaplicę Świętego Huberta poświęcił ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, który zwrócił się do wiernych z propozycją, aby tę piękną, widokową polanę z jej tragiczną historią nazwać imieniem największego Polaka, z którym - w czasie częstych wędrówek górskich - na tej polanie odpoczywał i podziwiał widok na Babią Górę i masyw Policy.

Rada Gminy Raba Wyżna, za przyzwoleniem Nadleśnictwa w Nowym Targu, uchwałą Nr XXIX/208/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. postanowiła wystąpić z wnioskiem do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej, za pośrednictwem wojewody, o ustalenie obiektowi fizjograficznemu – polanie położonej na działce ewidencyjnej nr 3651 w Rabie Wyżnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Nowy Targ, urzędowej nazwy „Polana Ojca Świętego Jana Pawła II". Przedłożony wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

Czerwcowe uroczystości na polanie uroczyska „Jamne" są jednym z wydarzeń na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ wpisujących się w obchody jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych.

„Polana Ojca Świętego Jana Pawła II" - współrzędne geograficzne:

49°33'55" szerokości geograficznej północnej i 19°54'09" długości geograficznej wschodniej.

Jest położona w województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, Gminie Raba Wyżna.

 

Opracowano na podstawie materiału Pana Adama Sawiny, radnego Gminy Raba Wyżna