Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie dyskusyjne „Pod Gruszką”

90 lat Lasów Państwowych i 70 lat Regio¬nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie to tematy spotkania, które odbyło się 5 marca br. w krakowskim Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Gościem specjalnym był prof. dr hab. Antoni Dziatkowiak.

Organizatorem spotkania dyskusyjnego byli członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddział Małopolski i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.  W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Polskiego Związku Łowieckiego oraz dziennikarze i goście.

Spotkanie rozpoczęło się od wyświetlenia filmu „90 lat Lasów Państwowych". Podczas emisji goście zapoznali się z historią LP, a także ich obecną rolą w życiu społecznym, ekologicznym i gospodarczym kraju.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja pn. „Gospodarka leśna w Małopolsce na tle 90-lecia Lasów Państwowych i 70-lecia RDLP w Krakowie". Podkreślano bioróżnorodność małopolskich lasów, ich rolę w rozwoju regionu oraz zadania realizowane przez małopolskich leśników.

Honorowym gościem spotkania był prof. Antoni Dziatkowiak, światowej sławy kardiochirurg, członek Braci Leśnej, który wielokrotnie podkreślał, że las pomaga mu zachować zdrowie i dobrą kondycję fizyczną.

Prezentacje przygotowali również pracownicy Naukowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Temat „Lasy ostoją chronionych gatunków zwierząt" omówił dr hab. inż. Zbigniew Bonczar, prof. UR, a dr inż. Marek Wajdzik zaprezentował łowiectwo w Małopolsce.

Spotkanie w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką"  prowadził dr Zbigniew Bajka.

Oprawę artystyczną jubileuszowego spotkania z krakowskimi dziennikarzami przygotował Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Królewscy"  z Niepołomic, wykonując sygnały myśliwskie i fragmenty utworów muzyki myśliwskiej.