Asset Publisher Asset Publisher

Regionalne Święto Lasu

24 czerwca w Wierzchosławicach odbyły się regionalne obchody Święta Lasu. Podczas jubileuszowego spotkania związanego z 90-leciem Lasów Państwowych została otwarta nowoczesna szkółka kontenerowa, która będzie produkować rocznie ponad 3 mln sadzonek drzew leśnych, posadzono pamiątkowe drzewo „Dąb Wolności” i las jubileuszowy. Małopolscy leśnicy zostali uhonorowani medalem „Polonia Minor”.

Lasy Państwowe obchodzą w tym roku jubileusz powstania organizacji. 28 czerwca minie 90 lat od podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisława Wojciechowskiego, rozporządzenia o statucie przedsiębiorstwa „Polskie Lasy Państwowe". Dziś Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzającą lasami należącymi do Skarbu Państwa. Zatrudnia ponad 25 tys. pracowników. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie jest jedną z 17 dyrekcji w Polsce, w jej skład wchodzi 16 nadleśnictw.

W Małopolsce na miejsce uroczystych, regionalnych obchodów Święta Lasu wybrano Wierzchosławice, miejsce szczególne, przywodzące pamięć o pięknych kartach historii Polski i nawiązujące do tradycji udziału ludu w rządzeniu krajem i braniu za te rządy odpowiedzialności. Patronat honorowy nad obchodami przyjął wicepremier RP, Janusz Piechociński.

 

Sztandar dla Nadleśnictwa Brzesko

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach, podczas której poświęcono sztandar Nadleśnictwa Brzesko. Mszę sprawowali ks. inf. Janusz Bielański, duszpasterz małopolskich leśników, ks. Stanisław Łukasik, proboszcz parafii w Harklowej, ks. Roman Łędzki, proboszcz parafii w Krakowie - Woli Justowskiej i ks. Jerzy Czuj, proboszcz parafii w Wierzchosławicach.

W homilii ks. Łukasik mówił o roli jaką lasy pełniły w życiu człowieka na przestrzeni minionych wieków i pełnią w czasie współczesnym. Przywołał obrazy obecności lasu w kulturze i sztuce, zwracając szczególną uwagę na ich rolę w życiu polskiego narodu. Podkreślił wielką rolę leśników i organizacji Lasy Państwowe w gospodarowaniu lasami Skarbu Państwa, powiększaniu zasobów leśnych i wpływu tej branży zawodowej na życie społeczne wielu środowisk. Zaznaczył, że realizowana przez Lasy Państwowe gospodarka leśna jest prowadzona wzorowo. Przypomniał, że las jest także wielkim cmentarzem skrywającym szczątki bohaterów walczących o wolność Ojczyzny, w tym również leśników, którzy zawsze stawali w obronie „Boga, Wolności i Honoru". W roku jubileuszu 90-lecia organizacji życzył leśnikom wiele satysfakcji i poczucia dumy z efektów swojej pracy, a tym, którzy korzystają z dobra lasów, aby umieli docenić wysiłek i wierną służbę polskich leśników.

Oprawę muzyczną ceremonii nadania i poświęcenia sztandaru oraz wszystkim regionalnym wydarzeniom jubileuszowym nadał Zespól Sygnalistów Myśliwskich „Hagard" z UR w Krakowie. Akt nadania sztandaru przez dyrektora RDLP w Krakowie odczytał Marcin Kubas, naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Krakowie. Z rąk dyrektora Stanisława Sennika sztandar przyjął Zdzisław Kamiński, nadleśniczy Nadleśnictwa Brzesko.

Ojcami chrzestnymi sztandaru byli Czesława Majcher, główna księgowa Nadleśnictwa Brzesko i Marek Barabasz, sekretarz nadleśnictwa. Uroczystość poprowadził Stanisław Rosa, leśniczy leśnictwa Jodłówka.

 

Dąb Wolności rośnie w Wierzchosławicach

Na pamiątkę jubileuszu 90-lecia LP oraz w 25-lecie wolnych wyborów 1989 roku na terenie wybudowanej w ostatnich latach, nowoczesnej szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach posadzono drzewo „Dąb Wolności". Tablica pamiątkowa zamontowana na kamieniu informuje, że dąb został posadzony z inicjatywy Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Z tej okazji prezydent Komorowski wystosował list okolicznościowy i życzenia jubileuszowe dla małopolskich leśników. Specjalne adresy skierowało wiele osób m.in.: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, czy Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Sowa. Wszyscy podkreślali, że „90 lat to prawie wiek historii, a dla lasu nie jest to nawet jedno pokolenie drzew".

W sadzeniu dębu wzięli udział wszyscy goście, którzy chcieli dorzucić swoją garść ziemi m.in.: prof. Stanisław Orzeł, dziekan Wydziału Leśnego UR, dr Bożena Kotońska, Regionalny Konserwator Przyrody, nadbrygadier Andrzej Mróz, Małopolski Komendant PSP w Krakowie, inspektor Robert Biernat, Komendant  Policji w Tarnowie oraz nadleśniczowie RDLP w Krakowie.

 

Nowoczesna szkółka kontenerowa

Oddana do użytku nowoczesna szkółka kontenerowa jest przeznaczona do produkcji sadzonek dla terenu prawie całej krakowskiej dyrekcji. Na obszarze ok. 2 hektarów znajduje się hala produkcyjna oraz tunele z sadzonkami. Realizacja zadania trwała od 2011 roku i kosztowała blisko 8 mln zł. W tym roku rozpoczęto produkcję około miliona sadzonek. Docelowo w Wierzchosławicach będzie produkowane ok. 3,5 mln sztuk sadzonek dębu, buka i sosny.

Jodłowy wieniec zamykający główne wejście do szkółki przecięli prof. Stanisław Hodorowicz, senator RP, Bogusław Mąsior, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, prof. Włodzimierz Sady, rektor UR w Krakowie, Stanisław Sennik, dyrektor RDLP w Krakowie i gospodarz terenu Zbigniew Matuła, nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska. Obiekty poświęcił ks. Jerzy Czuj.

Uroczystości na szkółce leśnej sprawnie i ze swadą poprowadził Damian Kosierb, który wypełnia obowiązki kierownika w Gospodarstwie Rybackim w Wierzchosławicach.

 

Posadzono las 90-lecia

Pod patronatem honorowym przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyła się VI edycja sadzenia lasu „Drzewko dla Małopolski", w której wzięła udział młodzież, laureaci ubiegłorocznego ogólnopolskiego konkursu „Mój las", edycja XXVII za rok 2013/2014. Z terenu działania Zarządu Okręgowego LOP w Krakowie w konkursie uczestniczyły 34 szkoły, które nadesłały 68 prac w zakresie tematycznym: „Wyjaśnij, jak zmienia się las w porach roku", „Moje obserwacje przyrody poczynione w czasie wycieczki do lasu", „Wyjaśnij pojęcie las wielofunkcyjny" oraz „Przedstaw swoją wizję lasu, który chętnie byś odwiedził". Młodzież odebrała również nagrody i gratulacje. Las jubileuszowy 90-lecia Lasów Państwowych - wspólnie z młodzieżą - sadzili wszyscy goście regionalnych obchodów.

Kolejnym etapem było spotkanie na starej szkółce leśnej, gdzie dyrektor RDLP w Krakowie wygłosił przemówienie okolicznościowe i uhonorował leśników szczególnie zasłużonych dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej. W tej części uroczystości udział wziął wicewojewoda małopolski, Andrzej Harężlak.

Kordelasy Leśnika Polskiego odebrali:

Pani Czesława Majcher, główna księgowa w Nadleśnictwie Brzesko, która w Lasach Państwowych pracuje od 35 lat.

Pan Kazimierz Kręcisz, emerytowany pracownik Nadleśnictwa Nowy Targ, który w Lasach Państwowych przepracował 45 lat.

Pan Daniel Dadak, pracownik Nadleśnictwa Brzesko, który w Lasach Państwowych pracuje od 42 lat.

Pan Władysław Bielawski, pracownik Nadleśnictwa Miechów, który w Lasach Państwowych pracuje 46 lat.

 

Medal Małopolski

Samorząd Województwa Małopolskiego uhonorował Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie medalem „Polonia Minor". – „W podziękowaniu za dbałość o środowisko naturalne Małopolski, liczne inicjatywy proekologiczne oraz pracę na rzecz regionu i jego mieszkańców" – napisano w uzasadnieniu. Medal wręczył wiceprzewodniczący Sejmiku WM, Bogusław Mąsior. Wicewojewoda Andrzej Harężlak złożył leśnikom gratulacje i wielokrotnie podkreślał wielość ich zasługi dla Małopolski i całej Polski.

- Lasy Państwowe bardzo dobrze wypełniają powierzony jej obowiązek. Lasów w Polsce i Małopolsce stale przybywa. W ostatnich latach małopolscy leśnicy dokonali przebudowy drzewostanów, by dostosować ich skład gatunkowy do warunków siedliskowych występujących w naszym regionie. Dzięki temu mamy lasy zdrowsze, silniejsze, mniej podatne na choroby – mówił wicewojewoda.

Mówił także o wielkich inwestycjach służących ekologicznemu bezpieczeństwu regionu oraz podkreślił otwieranie lasów i przystosowywanie ich dla potrzeb edukacji, wypoczynku i rekreacji społeczeństwa. Zwracając się do leśników podziękował im za pracę i pasję oraz zapewnił o wielkim szacunku dla leśnej braci.