Asset Publisher Asset Publisher

Pielgrzymka małopolskich leśników

Już po raz 13. w czas wielkiego odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, małopolscy leśnicy, myśliwi i pracownicy parków krajobrazowych pielgrzymowali do cudownego obrazu Pani Ziemi Tarnowskiej i dziękowali za miniony rok.

Coroczne pielgrzymki do Tuchowa, różnych branż zawodowych i grup społecznych, odbywają się na początku lipca każdego roku, w czasie trwania wielkiego odpustu ku czci Matki Bożej Tuchowskiej.

4 lipca br. wieczorem, do Bazyliki Mniejszej w Tuchowie przybyła pielgrzymka małopolskich leśników, pracowników parków krajobrazowych, myśliwych i przyjaciół lasów. Wśród pielgrzymów byli m.in. Stanisław Sennik, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Leon Jagoda, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej oraz nadleśniczowie. Tematem pielgrzymkowych rozważań było hasło „Maryja z nami na drogach nawrócenia".

Tegorocznej refleksji przed cudownym obrazem Matki Bożej rys nadali duszpasterze małopolskich leśników, ks. Stanisław Łukasik proboszcz parafii w Harklowej, który był głównym celebransem Eucharystii i ks. Roman Łędzki, proboszcz krakowskiej parafii NMP Królowej Polski w Woli Justowskiej.

Ksiądz Stanisław Łukasik wezwał pielgrzymów do nawrócenia. - Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa mówił kaznodzieja odwołując się do słów św. Hieronima. - Nawrócenie może jednak budzić obawy w człowieku, gdyż wiąże się nieodwołalnie z porzuceniem dotychczasowego stylu życia. Po to jednak tu przychodzimy, by zawierzyć Matce Bożej swój los. Niech ona wiedzie nas do prawdy – głosił ks. Łukasik.

Kapłan podziękował leśnikom za lasy, które służą człowiekowi. Mówił o codziennej pracy i wierze towarzyszącej temu trudowi. Nawiązał do jubileuszu 70-lecia krakowskiej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, która  zarządza lasami Skarbu Państwa w Małopolsce. Wskazywał na wielkie znaczenie społecznego aspektu lasów w Polce, ich dostępności i możliwości korzystania z ich bogactwa przez całe społeczeństwo. Nazwał to wielkim dobrem, za który należy Bogu dziękować. Polecił modlitwie leśników, którzy odeszli do Domu Pana.

Uroczystą oprawę Mszy świętej i procesji nadała asysta pocztów sztandarowych RDLP w Krakowie, nadleśnictw i kół łowieckich. Izabela Wójtowicz, sekretarz Nadleśnictwa Myślenice i Piotr Wojtas, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Łosie w darach ołtarza przekazali bukiet róż i ornat. Dar chleba i wina nieśli Jadwiga Cieśla, przedstawicielka Nadleśnictwa Gorlice i Marek Krzemień z leśnictwa Zalasowa w Nadleśnictwie Gromnik. W procesji darów ołtarza swoje delegacje mieli Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, którzy ofiarowali rzeźbę artysty ludowego przedstawiającą Chrystusa na Krzyżu i kosz polnych kwiatów oraz członkowie Koła Łowieckiego „Melsztyn" z Zakliczyna, którzy przynieśli w darze trofea myśliwskie.

Oprawę Mszy świętej w sygnały myśliwskie przygotował Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Nadleśnictwa Nawojowa, pod kierunkiem Bartłomieja Sołtysa.

Pierwsza pielgrzymka małopolskich leśników do sanktuarium w Tuchowie odbyła się w lipcu 2003 roku. Idea wspólnego pielgrzymowania do cudownego wizerunku Tuchowskiej Pani zrodziła się podczas uroczystego otwarcia i poświęcenia ścieżki edukacyjnej „Tuchowski Las" w Nadleśnictwie Gromnik.

Od kilku lat tuchowskie sanktuarium nabiera nowego wymiaru duchowego. W bazylice znajdują się relikwie krwi świętego Jana Pawła II, co skłania wielu pielgrzymów do refleksji nad wymiarem społecznym swojego życia i swojej pracy. Tej pogłębionej refleksji sprzyja historia tego miejsca. Przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej modlono się podczas dnia milenijnego 10 lipca 1966 roku. Wtedy to uroczystą sumę celebrował i przemawiał do 30 tysięcy wiernych, ks. arcybiskup Metropolita Krakowski Karol Wojtyła, dziś święty Jan Paweł II.

***

Obraz Matki Bożej sprowadzono do Tuchowa ok. połowy XVI wieku. Pochodzi on z lat 1530 – 1540 z polskiej szkoły malarskiej Mistrza z Bodzentyna. Namalowany jest techniką typową dla doby renesansu - na desce lipowej o wymiarach 58,2 na 44 cm, tłustą temperą na zaprawie kredowej. Przedstawia Matkę Bożą do połowy postaci z Dzieciątkiem na lewym ręku. W prawej ręce Matka Boża trzyma rozkwitłą różę – nawiązanie do wizji apokaliptycznej i ogrodu rajskiego, które jak klamrą spinają całe życie Maryi. W tej symbolice krzewu różanego swoje własne, ludzkie losy może odczytać każdy pielgrzym.