Asset Publisher Asset Publisher

Nowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska

Pragniemy serdecznie podziękować Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska za wieloletnią trudną i jednocześnie pełną zaangażowania pracę  na rzecz polskiego leśnictwa. Pan Zbigniew Matuła przepracował w Lasach Państwowych prawie 43 lata, w tym 31 - na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska. Kierował, nadzorował i prowadził gospodarkę leśną w sposób wzorowy, budzący uznanie przełożonych oraz władz samorządowych. Wprowadził nowoczesne metody produkcji szkółkarskiej, rozbudował i zmodernizował sieć dróg nadleśnictwa. Dał się poznać jako lider, od którego emanuje życzliwość, serdeczność i skromność. W dniu 28 sierpnia 2015 w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych Pan Zbigniew Matuła na własną prośbę zakończył pracę zawodową.

Stanowisko Nadleśniczego w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska od dnia 29.08 obejmuje Pan Kazimierz Witas, który w wyniku postępowania konkursowego otrzymał najwyższą ocenę. Kazimierz Witas rozpoczął pracę w Lasach Państwowych w roku 1981 jako stażysta w Nadleśnictwie Brzesko. W kolejnych latach w w/w nadleśnictwie pracował jako podleśniczy, leśniczy, inżynier nadzoru. W roku 2009 został zatrudniony w RDLP w Krakowie na stanowisku Starszego Specjalisty w Wydziale Kontroli, w 2012 roku objął stanowisko Naczelnika wydziału i pełnił tą funkcję do dnia 28 sierpnia br.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska Kazimierz Witas ma 58 lat, jest żonaty, ma 2 synów, 2 córki oraz dwoje wnucząt. Pasjonuje go łowiectwo, turystyka i motocykle.