Asset Publisher Asset Publisher

Nowa wiata edukacyjna w leśnictwie Bór

W leśnictwie Bór, na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ, leśnicy przygotowali i udostępnili społeczeństwu kolejny, nowy obiekt edukacyjno-rekreacyjny. Otwarta w dniu 16.10.2014 roku wiata, wykonana z drewna i położona na obrzeżach miasta, będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu przyrody i ekologii oraz do celów rekreacyjno-turystycznych.

Nowa wiata wpisuje się w mapę stale rozwijającej się sieci tras spacerowych i ścieżek rowerowych w Nowym Targu, a wybudowanie kolejnego obiektu służącego edukacji i rekreacji jest odpowiedzią  na wielkie zapotrzebowanie miejscowej społeczności i turystów przyjeżdżających na Podhale z całej Polski. Tylko w tym roku z różnorodnych form edukacji przyrodniczej i leśnej, zorganizowanych przez Nadleśnictwo Nowy Targ na terenie leśnictwa Bór, uczestniczyło blisko 2 tysiące osób.

Otwarcie nowego obiektu było okazją do spotkania wielu ludzi współpracujących z Lasami Państwowymi przy realizacji tego, jak i innych przedsięwzięć, oraz do przypomnienia 90-letniej historii organizacji realizującej leśną politykę państwa i zarządzającej lasami Skarbu Państwa.

W uroczyści wzięli udział Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Stanisław Sennik, Burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Rafał Leśniak, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Krzak, Dyrektor Oddziału Banku Ochrony Środowiska Marcin Zapała, Prezes Oddziału Związku Podhalan Wojciech Groń, a także pracownicy i emerytowani leśnicy Nadleśnictwa Nowy Targ.

W trakcie uroczystości odsłonięto obelisk upamiętniający jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych oraz posadzono pamiątkowe drzewo – sadzonkę dębu. Przypomniano również wielką postać polskich Lasów Państwowych, teoretyka i praktyka nauk leśnych i pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych, Adama Loreta.

Otwarcie nowego obiektu, który będzie służył wielu ludziom było bardzo dobrą okolicznością, aby podziękować projektantom i wykonawcom inwestycji zrealizowanych na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ. Zaś jubileusz LP to dobry czas, by oddać honory leśnikom odchodzącym na emeryturę, jak i tym szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności.

Dyrektor Stanisław Sennik podziękował za 44 lata rzetelnej pracy na wielu stanowiskach wyznaczonych przez przełożonych, odchodzącemu na emeryturę leśniczemu Aleksandrowi Przesławskiemu. Wręczając mu specjalny adres okolicznościowy podkreślił jego wkład w obecny kształt lasów nie tylko w leśnictwie Obidowa, ale również w leśnictwie Raba Wyżna oraz lasach niepaństwowych w Podwilku, gdzie przez wiele lat pracował.  

Dyrektor wyróżnił również leśniczego leśnictwa Raba Wyżna, Andrzeja Antolaka, podkreślając jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków i wzorowe prowadzenie leśnictwa. Podkreślił wysiłki leśniczego włożone w przebudowę drzewostanów, rozwój i rozbudowę infrastruktury drogowej i edukacyjno-turystycznej oraz realizację wielu inicjatyw służących edukacji dzieci i młodzieży, a także podnoszeniu świadomości ekologicznej i leśnej dorosłych. W uznaniu tych wszystkich zasług, dyrektor Sennik wręczył leśniczemu Antolakowi decyzję o przyznaniu nagrody uznaniowej.

Uroczystość zakończyła się spotkaniem przyjaciół lasów w nowej wiacie edukacyjno-rekreacyjnej.