Asset Publisher Asset Publisher

Namiot leśny na Festiwalu Nauki

W dniach 21-24 maja 2014 roku, pod hasłem „Z nauką przez wieki”, odbył się Festiwal Nauki w Krakowie. W ostatnim festiwalowym dniu w miasteczku namiotowych ustawionym na płycie Rynku Głównego zaprezentowali się małopolscy leśnicy.

Na krakowski Festiwal Nauki składa się wiele wydarzeń kulturalno-naukowych organizowanych przez krakowskie uczelnie wyższe i instytuty naukowe. Wielkim uznaniem gości cieszy się miasteczko namiotowe ustawiane na Rynku Głównym, obok Sukiennic, gdzie odwiedzający mogą spotkać się z naukowcami i studentami oraz poprzez udział w badaniach i doświadczeniach dotknąć tajemnic wiedzy.

W sobotę, 24 maja zaprezentowała się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie wspólnie z Nadleśnictwem Krzeszowice oraz Samorządem Studentów Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Dla dzieci leśnicy przygotowali wiele zabaw i konkursów o tematyce przyrodniczo-leśnej. Dorośli mogli skorzystać z fachowej wiedzy oraz porozmawiać z leśnikami, studentami i naukowcami zajmującymi się gospodarką leśną i ochroną przyrody. 

Osią tematyczną przygotowanej prezentacji oraz konkursów wiedzy dla dzieci i młodzieży był temat festiwalu „Z nauką przez wieki".  Leśnicy zajmujący się edukacją w RDLP w  Krakowie i w Nadleśnictwie Krzeszowice oraz studenci Wydziału Leśnego UR w Krakowie skoncentrowali się na tematyce restytucji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt: bobra i żubra oraz roślin – cisa. Szczególną uwagę poświęcono cisowi, który - jak się okazuje – jest mało znany osobom nie związanym zawodem lub zainteresowaniami z tematyką przyrodniczo-leśną.  W nagrodę za wiedzę o cisie można było otrzymać sadzonkę tego,  chronionego już od czasów króla Władysława Jagiełły, drzewa. Wiedzę można było także poszerzyć wykorzystując do tego publikacje Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, RDLP w Krakowie i Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Dzieci wygrywały gadżety i upominki o tematyce leśnej.

W prezentacji dotyczącej 90-lecia organizacji Lasy Państwowe pokazano pracę leśników podczas czterech pór roku. Młodzi ludzie mogli obejrzeć stare i nowoczesne narzędzia pracy leśników i pracowników leśnych oraz zaobserwować prawidłowości cyklu natury.

Przygotowano kącik plastelinowych zwierzaków – tych bajkowych i tych żyjących obecnie, konkurs rozpoznawania drzew leśnych oraz historii i kompetencji organizacji  Lasy Państwowe.

Prezentację surowca doskonałego jakim jest drewno, jak również przykłady jego wykorzystania przez człowieka na przestrzeni wieków, przygotowali i poprowadzili: Marek Pacek i Piotr Król z Nadleśnictwa Krzeszowice. Ciekawe tematycznie konkursy wiedzy przyrodniczo-leśnej prowadziła Barbra Mirek-Michalska z RDLP w Krakowie.

Stoisko edukacyjno-informacyjne zostało przygotowane pod kierunkiem  merytorycznym pracowników naukowych Wydziału Leśnego: dr. inż. Marka Wajdzika oraz dr inż. Magdaleny Frączek.

Podczas wielogodzinnej pracy stoisko leśne odwiedziły tłumy Krakowian i gości. Odwiedzający namiot leśny swoje podziękowania kierowali również do studentów Wydziału Leśnego UR w Krakowie, którzy bardzo dobrze przygotowali się do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wykazywali wielki entuzjazm i młodzieńczy zapał w pracy edukacyjnej.