Asset Publisher Asset Publisher

Małopolskie lasy otwarte dla niepełnosprawnych

Na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice i Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” realizowany był innowacyjny projekt pn. „Lasy dla życia”, który ma na celu promowanie turystyki i rekreacji leśnej wśród osób niepełnosprawnych. W ramach projektu prowadzona jest kampania społeczna pod hasłem „Las dla każdego”, która zachęca osoby niepełnosprawne i starsze do aktywności fizycznej z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego.

Organizatorem akcji jest Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, które w ramach „Lasów dla życia" organizowało leśne wycieczki dla niepełnosprawnych mieszkańców krakowskich domów pomocy społecznej. Patronat sprawowały Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie i Wydział Leśny UR w Krakowie.

Na terenie małopolskich lasów znajdują się miejsca i ścieżki dostosowane do potrzeb osób o różnych rodzajach i stopniu niepełnosprawności.

- Coraz częściej dostrzegamy to, co powinno być oczywiste, że las powinien być dostępny dla wszystkich, także dla osób niepełnosprawnych – niewidzących, poruszających się na wózku, czy mających inne dolegliwości  – mówi Joanna Tlałka koordynator projektu. - Lasy publiczne są wspaniałym miejscem do odpoczynku rodzinnego i indywidualnego, także dla osób starszych i niepełnosprawnych,  które z racji swojej wrażliwości są odpowiedzialnymi użytkownikami zasobów  leśnych – dodaje.

W ramach zadania, grupa czterdziestu niepełnosprawnych mieszkańców  krakowskich domów pomocy społecznej uczestniczyła w wycieczkach do Ojcowskiego Parku Narodowego, Doliny Grzybowskiej, Doliny Mnikowskiej oraz Puszczy Niepołomickiej. Oprócz spacerów leśnych i zwiedzania ciekawych miejsc w lasach uczestnicy brali udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej i dyskutowali o wykorzystaniu przyrody dla poprawy swego stanu zdrowia. Na polanie leśnictwa Sitowiec odbyła się także leśna impreza integracyjna, w której wzięło udział ok. 200 osób. Niepełnosprawni wzięli udział w warsztatach kulinarnych, florystycznych, teatralnych oraz trójboju sportowym. Pomagali im m.in. wolontariusze z krakowskich uczelni.

Celem projektu „Lasy dla życia" jest wypracowanie  rozwiązań i metod możliwych do zastosowania na szerszą skalę, dlatego do współpracy zostały zaproszone osoby i instytucje z różnych środowisk. W wycieczkach brali udział pracownicy naukowi i studenci Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Rolniczym, leśnicy z Lasów Państwowych, a przede wszystkim  terapeuci i opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Wykorzystanie środowiska leśnego do celów leczniczych i terapeutycznych to temat, który staje się w Polsce przedmiotem  interdyscyplinarnych badań naukowych -  nikt nie kwestionuje pozytywnego wpływu przyrody leśnej na zdrowie psychiczne i fizyczne. Specjaliści różnych dziedzin zastanawiają się, jak coraz skuteczniej wykorzystywać las w leczeniu i profilaktyce różnych schorzeń. Na leczniczych właściwościach lasu opiera się wartość większości ośrodków sanatoryjnych. W niektórych krajach, jak np. Japonia czy Stany Zjednoczone sylwoterapia, czy Forest therapy (leczenie poprzez kontakt z drzewami i przebywanie w lesie) znajduje coraz bardziej powszechne zastosowanie w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej. Elementy sylwoterpii  wykorzystuje się np. w pracy z dziećmi głęboko upośledzonymi.

Joanna Tlałka, koordynator projektu powiedziała, że celem małopolskiego projektu jest uświadomienie społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne nie  powinny być skazane na przebywanie w środowisku zamkniętym, w mieszkaniu, w grupach terapeutycznych, ale mają prawo i powinny na co dzień korzystać z piękna i leczniczych właściwości przyrody. Często tego typu potrzeba u osób niepełnosprawnych jest nieuświadomiona. Nie mogąc pokonać barier, wycofują się.
 - Chcemy taką potrzebę u nich wzbudzić – mówi Joanna Tlałka.

Osoby współpracujące z Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych planują w przyszłym roku rozszerzyć pole działań projektowych i zaprosić do współpracy również inne podmioty zajmujące się problemami osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach tegorocznego projektu powstał m.in. reportaż wyemitowany na antenie TVP Kraków, która objęła działania projektowe patronatem medialnym. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.