Asset Publisher Asset Publisher

Finał konkursu Leśne Inspiracje

Laureaci 6. edycji Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie i Małopolskiego Kuratora Oświaty odebrali nagrody i dyplomy.

Finał konkursu i wernisaż wystawy fotograficznej obrazującej temat „Gospodarka leśna" odbył się w piątek 20 marca br. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie. Wystawę leśnych fotografii można oglądać do 28 maja.

Laureatów i gości powitała Anna Wiśniewska, zastępca dyrektora WBP w Krakowie. Zwycięzcom konkursu nagrody wręczali goście honorowi m.in. przedstawiciel współorganizatora konkursu „Leśne Inspiracje" Grzegorz Baran, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Finał uświetnili uczniowie Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, którzy przygotowali program artystyczny o tematyce ekologicznej i leśnej. Ozdobą finału był również występ solowy sygnalistki Julii Królik, kierownik Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard" z UR w Krakowie.

Lasy nasze dziedzictwo

Organizatorzy konkursu „Leśne Inspiracje" ogłosili temat  tegorocznej edycji, który brzmi „Lasy nasze dziedzictwo". Zadaniem autorów fotografii będzie spojrzenie na las skrywający wiele tajemnic i śladów bytowania człowieka, który jest swoistym, nie do końca odkrytym muzeum. Oczekiwane są fotografie obiektów zabytkowych (lub fragmenty obiektów, zespołów) będących wytworami pracy człowieka, dziedzictwem archeologicznym, architektonicznym, przemysłowym, osadniczym i innych, zlokalizowanych na terenie lasów. Organizatorzy konkursu czekają również na zdjęcia krajobrazów kulturowych z lasem w tle lub planie, zawierających wytwory cywilizacji - obiekty będące dziełem człowieka stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Pożądanym obrazem będzie np. artystyczne ujęcie miejsc kultu religijnego, miejsc pamięci narodowej, historycznych obiektów związanych z konfliktami zbrojnymi (np. cmentarze, mogiły w lesie), ale również obrazy fragmentów przyrody np. rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu.

Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie www.krakow.lasy.gov.plw najbliższym czasie.