Asset Publisher Asset Publisher

70 lat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

W styczniu 1945 roku do Krakowa przybyła grupa leśników, których celem było zorganizowanie administracji leśnej w Małopolsce. W tym roku mija 70 lat od wydarzeń, które stały się zalążkiem administracji leśnej w Małopolsce i obecnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Podstawy powojennej struktury gospodarstwa leśnego powstały już w 1944 roku w Lublinie. Z dniem 1 sierpnia rozpoczęła działalność Dyrekcja Okręgowa Lasów Państwowych. Jednostka ta była zalążkiem organizującej się Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych i czasowo pełniła rolę jednostki macierzystej dla tworzonej w kraju administracji lasów państwowych.

W połowie lutego 1945 roku zostały zorganizowane wszystkie niezbędne komórki nowej Dyrekcji Krakowsko-Śląskiej, lub co najmniej ich zalążki zdolne do działania. Siedzibą Dyrekcji był najpierw budynek przy ulicy Czarnowiejskiej 25, a od września 1945 roku, do dziś - przy al. Juliusza Słowackiego 17a.

Równolegle z organizowaniem biura Dyrekcji na obszarze objętym jej zasięgiem powstawały nadleśnictwa podejmujące działalność według zasad obowiązujących w lasach państwowych przed wybuchem II wojny światowej. Dla prowadzenia gospodarki leśnej w lasach Skarbu Państwa w ramach Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie powstały 53 nadleśnictwa.

Minione lata przyniosły wiele zmian organizacyjnych krakowskiej dyrekcji. W latach 60. i 70. XX wieku ówczesny Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Krakowie zarządzał lasami większej części Polski południowo-wschodniej. Kolejne zmiany prawodawstwa, podziały administracyjne kraju, a po 1989 roku wprowadzenie gospodarki rynkowej wymuszały kolejne zmiany organizacyjne.

Dziś RDLP w Krakowie jest jedną z 17 dyrekcji regionalnych w Polsce podlegającej zarządowi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. W jej skład wchodzi 16 nadleśnictw.