Asset Publisher Asset Publisher

70 lat krakowskiej dyrekcji Lasów Państwowych

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce gospodarowania w lasach górskich, która odbyła się w dniach 16-17 czerwca br. w Rytrze, została zorganizowana z okazji 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W dwudniowym spotkaniu świata nauki i praktyki leśnej wzięło udział ponad 100 osób.

- Celem konferencji było spotkanie naukowców i leśników praktyków zajmujących się gospodarką leśną w terenach górskich, wymiana doświadczeń, przedstawienie osiągnięć w badaniach naukowych i praktyce leśnej. Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja z udziałem zaproszonych gości – mówi Stanisław Sennik, Dyrektor RDLP w Krakowie.

Wśród gości z całej Polski oraz przedstawicieli lasów czeskich byli obecni m.in. Pani Zofia Chrempińska, Naczelnik Gabinetu Dyrektora Generalnego LP, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, Dziekan Wydziału Leśnego, wielu naukowców reprezentujących uczelnie wyższe w Krakowie, Poznaniu i Warszawie oraz leśnicy z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Krośnie, Wrocławiu i Krakowie.

Obchody 70-lecia rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą odprawioną w kościele pw. Świętego Józefa Robotnika w Rytrze.  Za żyjących i zmarłych leśników opiekujących się małopolskimi lasami modlili się ks. Antoni Myjak, ks. Stanisław Łukasik i ks. Roman Łędzki. Następnie goście udali się do „Perły Południa", gdzie odbyła się konferencja.

 W pierwszym dniu konferencji wygłoszono 14 referatów, obejmujących szerokie spektrum zagadnień gospodarki leśnej w terenach górskich tj. hodowlę lasu, ochronę lasu, ochronę przyrody, inżynierię leśną, urządzanie lasu, użytkowanie lasu, genetykę, transport leśny.

W słowie wstępnym Stanisław Sennik, Dyrektor RDLP w Krakowie przedstawił rys historyczny krakowskiej dyrekcji oraz podsumował dotychczasową działalność, która z sukcesem łączy dorobek naukowy z praktyką.

W drugim dniu odbyła się sesja terenowa w Nadleśnictwie Nawojowa, którą prowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Jaworski, przy współudziale dr. hab. inż. Jarosława Palucha oraz mgr. inż. Zbigniewa Gryzło, nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa.

Na przykładzie drzewostanów Nadleśnictwa Nawojowa, profesor Andrzej Jaworski przedstawił różne sposoby gospodarowania w drzewostanach górskich oparte o bliską naturze hodowlę lasu. W  Rezerwacie Łabowiec omówiono naturalne procesy zachodzące w lasach pierwotnych, z których czerpie współczesne leśnictwo. Dyskutowano o przebudowie drzewostanów, drzewostanach wielogeneracyjnych, ochronie przyrody, budownictwie drogowym, retencji górskiej oraz edukacji przyrodniczo-leśnej.

Niezwykle wzruszającym akcentem tej części było uhonorowanie dorobku naukowego wieloletniego nauczyciela i wychowawcy leśników, profesora Andrzeja Jaworskiego i odsłonięcie pamiątkowego obelisku. Uroczysko Łabowiec nazwano imieniem prof. Andrzeja Jaworskiego.

Następnie uczestnicy konferencji przejechali na teren szkółki leśnej w Feleczynie, gdzie złożono kwiaty przy obelisku Jana Kosterkiewicza, wybitnego leśnika-praktyka, wieloletniego nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa.

Na zakończenie konferencji odsłonięto obelisk z pamiątkową, jubileuszową tablicą 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,  który poświęcił kapelan leśników ks. Stanisław Łukasik. Całość leśnych uroczystości uświetniały sygnały łowieckie zespołu sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Nawojowa, pod kierunkiem Bartłomieja Sołtysa.

Wszystkie referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną wydane w specjalnym wydawnictwie pokonferencyjnym.