Wydawca treści

Siedziba DGLP

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

12 6305 249

12 6331 351

email

Al. Słowackiego 17A

31-159  Kraków

Specjalista d/s informacji i komunikacji społecznej

Zdzisława Kot - Malinowska

12 6305 264; kom. 602 375 160

email