Wydawca treści Wydawca treści

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
12 6305 249
12 6331 351

Al. Słowackiego 17A

31-159  Kraków

Specjalista d/s informacji i komunikacji społecznej
Zdzisława Kot - Malinowska
12 6305 264; kom. 602 375 160

Specjalista d/s informacji i komunikacji społecznej