Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
+48 12 63 05 200
+48 12 63 31 351

al. Juliusza Słowackiego 17a

31-159 Kraków

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
Jan Kosiorowski
12 63 05 249 (sekretariat)
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Tadeusz Dragon
12 63 05 249 (sekretariat)
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marek Świderski
12 63 05 249 (sekretariat)

Wydział Organizacji i Kadr

Stanisław Waradzyn
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 12 63 05 222

Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego

Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 12 63 05 256

Zespół Ochrony Mienia, Obronności i BHP

Tomasz Biel
Główny Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 12 63 05 254

Stanowisko Radca Prawny

Katarzyna Morawska
Radca Prawny
phone-abbreviation: 12 63 05 262

Stanowisko ds. Promocji i Mediów

Magdalena Świtka
Specjalista
phone-abbreviation: 12 63 05 229

Stanowisko Rzecznik Prasowy

Paweł Barczyk
Specjalista
phone-abbreviation: 12 63 05 270

Wydział Gospodarki Leśnej

Krzysztof Górka
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 12 63 05 266

Wydział Ochrony Lasu

Marcin Pawelec
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 12 63 05 210

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Michał Głowacz
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 12 63 05 247

Zespół ds. Urządzania Lasu i Geomatyki

Dariusz Szmigiel
Główny Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 12 63 05 265

Stanowisko ds. Łowiectwa

Hanna Karczmarska
Główny Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 12 63 05 226

Wydział Infrastruktury Leśnej

Aleksandra Frasik-Kaganek
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 12 63 05 234

Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Michał Goś
Główny Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 12 63 05 255

Stanowisko ds. Programów Pomocowych

Michał Polus
Specjalista
phone-abbreviation: 12 63 05 282

Wydział Księgowości

Robert Libiszewski
Główny Księgowy
phone-abbreviation: 12 63 05 246

Wydział Informatyki

Dariusz Wilczyński
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 12 63 05 248

Wydział Administracji

Małgorzata Rubiś
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 12 63 05 236

Zespół Analiz i Planowania

Aneta Koper
Główny Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 12 63 05 240

Zespół Gospodarki Drewnem

Tomasz Sobol
Główny Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 12 63 05 217