Aktualności

Kilka tysięcy festiwalowych gości odwiedziło leśny namiot i skorzystało z zajęć edukacyjnych z prowadzenia gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody, przygotowanych przez leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W dniach 17-19 maja br. na płycie Rynku Głównego w Krakowie odbyła się XVIII edycja Festiwalu Nauki i Sztuki pod hasłem „Moc Rozumu”.

Wydarzenia

13 maja br. w Kamiannej odbędzie się doroczna impreza sportowo-rekreacyjna „Leśny bieg pszczelim szlakiem”. Wydarzeniu patronuje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie prowadzą sprzedaż 17 gatunków drewna wielowymiarowego, oferują również do sprzedaży choinki, stroisz jodłowy i sadzonki drzew leśnych.

Oferta łowiecka

Na terenie RDLP w Krakowie funkcjonuje 8 ośrodków hodowli zwierzyny (OHZ LP) utworzonych w oparciu o 9 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 87 189 ha w tym leśnej 49 180 ha.